Archa.školám

Dívat se a vidět
Vybraná incenace s lektorským úvodem a následnou debatou s tvůrci

Určeno zájmovým skupinám studentů a jejich učitelům.

Program Dívat se a vidět chce otevřít spektrum vnímání soudobého divadla v kontextu ostatních forem umělecké tvorby. Chceme rozšířit povědomí studentů o soudobém divadle jako o unikátním prostředku umělecké výpovědi. Chceme je přivést k samostatnému uvažování, otevřít jim cestu k individuálnímu emotivnímu prožitku z umění a k následné reflexi.
Cílem je vytvořit prostor pro nový pohled na divadelní tvar, který není primárně založen na dramatické hře a jeho protagonisté nejsou vždy profesionální herci.

Dílna dokumentárního divadla pro studenty

Lektoři: Jana Svobodová - Úhly pohledu / Pavel Kotlík - světelný design / Ladislav Štěrba, Jan Sedláček - Zvuk a zvukový design

Dílny dokumentárního divadla vytvářejí prostor pro setkávání studentů se soudobým divadlem. Studenti pod vedením umělců objevují souhru jednotlivých divadelních disciplín. V závěru zakusí i moment prezentace svého díla přímo na jevišti před zraky svých spolužáků a pedagogů. Ateliér Úhlů pohledu je zaměřen na základní principy divadelní improvizace. Pomocí techniky vzájemného interview se studenti naučí objevovat autentický příběh a prezentovat jej v divadelních podmínkách. Ateliér světelného designu umožňuje jeho účastníkům objevovat prostor jeviště z hlediska architektury na základě světelné techniky a jejího využití v praxi. Ve zvukovém ateliéru si studenti vyzkouší práci s profesionální zvukovou technikou a zažijí tvorbu založenou na využití digitálního zvukového softwaru.

Cílem dílny je představit nástroje dokumentárního divadla tak, aby je studenti mohli využít ve své školní nebo zájmové činnosti.
Dílnu lze spojit s komentovanou prohlídkou Divadla Archa.

 

Dílna dokumentárního divadla pro pedagogy

Lektoři: Jana Svobodová - Úhly pohledu / Pavel Kotlík - světelný design / Ladislav Štěrba, Jan Sedláček - zvuk a zvukový design

Po úvodní lekci režisérky Jany Svobodové se účastníci dílny rozdělí do třech ateliérů. Ateliér Úhlů pohledu je zaměřen na základní principy divadelní improvizace. Pomocí techniky vzájemného interview se účastníci dílny učí objevovat autentický příběh a prezentovat jej v divadelních podmínkách. Ateliér světelného designu umožňuje účastníkům dílny objevovat prostor jeviště z hlediska architektury na základě světelné techniky a jejího využití v praxi. Ve zvukovém ateliéru si účastníci dílny vyzkouší práci s profesionální zvukovou technikou a zažijí tvorbu založenou na využití digitálního zvukového softwaru. Reflexe - cílem závěrečné reflexe je pojmenovat styčné body pedagogické praxe a divadelní tvorby a jejich využití v profesním zaměření účastníků dílny.

Cílem dílny je představit pedagogům a ostatním zájemcům nástroje dokumentárního divadla tak, aby je mohli dále využívat ve své profesionální praxi.
Dílnu lze spojit s komentovanou prohlídkou Divadla Archa.

 

Komentovaná prohlídka Divadla Archa

Lektor: Ondřej Hrab

Ředitel Divadla Archa Ondřej Hrab studentům představí formou exkurze divadelní tvorbu vázanou na historickou budovu původní Legiobanky, ve které se Archa v současnosti nachází. Provede studenty prostory divadla, kam se běžně diváci nedostanou. Představí osobnost výjimečného tvůrce Emila Františka Buriana, který od roku 1938 v budově vedl své proslavené Déčko. Seznámí studenty s dramaturgickou koncepcí Archy a také se současnými trendy světového divadla.

Závěr exkurze bude patřit otázkám a odpovědím.
Komentovanou prohlídku lze spojit s dílnami dokumentárního divadla.

 

Dopolední představení pro školy

se budou konat na vyžádání pedagogů. Pedagog s dostatečným předstihem vytipuje z nabídky Divadla Archa inscenaci, která by mohla být pro jeho studenty obohacením. V komunikaci s dramaturgií programu Archa.školám dá impulz k dopolednímu uvedení dané inscenace.

Divadelní skupina

Jde o program Archy, kterým motivujeme studenty, aby vzali své rodiče nebo učitele do divadla. Celé skupině nabízíme lístky za studentskou slevu. Podporujeme tak aktivní zájem mladých lidí o současné umění.

Studovna

Je program pro studenty středních a vysokých uměleckých škol a ZUŠ. Staňte se součástí komunity kolem Divadla Archa. za symbolickou cenu 50 Kč,- budete mít otevřené dveře na většinu večerních představení. V rámci Studovny budete mít šanci studovat principy soudobého scénického umění živě, přímo na místě.

Každý měsíc dostanete program se speciální nabídkou, jako jsou workshopy, last minute vstupenky, diskuze a další aktivity.

 

Pro více informací:
Pavla Haluzová
pavla.haluzova@archatheatre.cz
Koordinátorka programu Archa.školám

 

Tým programu Archa školám:

Koncepce a dramaturgie: Jana Svobodová
Koordinátorka/produkční: Pavla Haluzová
Odborná konzultace: Olga Králová / Hana Vacková / Michaela Stoilová

 

Newsletter

Přeji si odebírat informace o programu Archa.školám

 

 

#archaškolám #divadloproškoly #interaktivnidilna #dilnapropedagogy

 

Tento projekt byl realizován za finanční podory programu Kultura Evropské unie.

Theatron