Změna podmínek pro návštěvu Divadla Archa od 22. listopadu 2021 (covid-19)

22. 11. 2021

Před vstupem do divadla Vás naši uvaděči nejprve požádají o předložení certifikátu
► o ukončeném očkování (14 dní po poslední dávce) nebo
► dokladu o prodělání nemoci covid-19 v uplynulých 180 dnech.
Potvrzení o negativních testech (PCR i AG) a samotesty provedené přímo na místě již dle aktuálních opatření MZ ČR nebudou uznávány.

Výjimky z opatření:
Možnost prokázat se potvrzením o negativním PCR testu (max 72 hodin starým) mají:
► Osoby se započatým, avšak nedokončeným očkováním.
► Osoby, které nemohou podstoupit očkování, a doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
► Děti od 12 let do dovršení 18 let.
Děti do dovršení 12 let se nemusí prokazovat žádným dokumentem.

Do Archy bezpečně
Po celou dobu návštěvy je nutné mít nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (KN95 / N95). Pokud se necítíte dobře, odložte prosím návštěvu Divadla Archa na později. Prostory divadla jsou vybaveny stojany s dezinfekcí. Děkujeme vám za spolupráci při dodržování všech aktuálních opatření.
Více informací najdete zde: https://covid.gov.cz/situace/kultura/divadla

Pořadatelé uskutečněných kulturních akcí nejsou povinni vracet vstupné osobám, které nejsou schopné doložit splnění podmínek dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví. Tyto osoby se se svým nárokem na vrácení vstupného mohou obracet na Ministerstvo financí.
https://www.mkcr.cz/novinky-a-media/opatreni-platna-od-pondeli-22-listopadu-4-cs4528.html