Centrum dokumentárního a sociálně-specifického divadla

Centrum vytváří podmínky pro originální tvorbu v oblasti scénického umění.
Centrum propojuje umělce, kteří pomocí divadelní obraznosti míří na aktuální problémy soudobé společnosti.
Centrum rozvíjí uměleckou i vzdělávací složku dokumentárního a sociálně specifického divadla.
Centrum je součástí mezinárodní sítě soudobého scénického umění.
V současné době s centrum věnuje těmto projektům:


 
Ti, kdo mluví sami za sebe

Tento projekt Divadla Archa propojuje divadelní tvorbu a vzdělávání v oblasti dokumentárního divadla a divadla v sociálním kontextu.
https://tikdo.divadloarcha.cz/cz/


 
Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu

Mezinárodní letní školy divadla Archa se každoročně na přelomu srpna a září účastní studenti a divadelní profesionálové z celého světa. Kromě domácích lektorů ve škole vyučují renomovaní zahraniční experti.

https://www.divadloarcha.cz/cz/mezinarodni-letni-skola-divadla-archa.html


 
What’SAP – Exchange of Social Art Practices

Mezinárodní projekt, který se věnuje umění a vzdělávání. Cílem projektu je podpořit mladé umělce v práci s různými sociálními skupinami a dát jim možnost vytvořit vlastní inscenaci

https://www.divadloarcha.cz/cz/what-sap.html
 

 
Akcent – mezinárodní festival dokumentárního divadla

Festival propojuje evropské a světové tvůrce s místními divadelníky, kteří svůj divadelní výraz opírají o autentické události, příběhy či společenské postoje.

https://www.festivalakcent.cz/cz/
 
 

Divadlem k demokracii

Projekt zaměřený na propojení divadelní tvorby a demokratického vzdělávání. Je zaměřen na rozhodovací procesy při kolektivní tvůrčí činnosti, schopnost vnímat soudobou tvorbu a toleranci a otevřenost k neznámému.

https://www.divadloarcha.cz/cz/archa-skolam.html