Mezinárodní letní škola Divadla Archa 2016
Divadlo v sociálním kontextu / Od 11. do 19. června 2016
 
dílna  

Dramaturgie Archy je stále více zaměřená na divadlo, které čerpá z autentických zdrojů. Dokumentární divadlo, divadlo kolektivní tvorby či devised theatre jsou termíny, které popisují divadelní představení zaměřená na bezprostřední problémy společnosti a reflektující aktuální sociální a politické otázky. Umělecké zpracování každodenní reality přináší kromě tematických rovin i specifické umělecké postupy. Vzniká nový divadelní jazyk, odlišný od vyjadřování tradičních divadelních inscenací.

Na základě dlouholetých zkušeností s projekty dokumentárního divadla a na základě zájmu umělců, kteří se takovéto tvorbě věnují nebo se chtějí věnovat, se Divadlo Archa rozhodlo založit mezinárodní letní školu, která by se věnovala metodám, technikám dokumentárního divadla a divadelní tvorby v sociálním kontextu obecně.

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro rozvíjení praktických dovedností a efektivních metod spolupráce při tvorbě soudobého divadla.

Lektoři:
Jana Svobodová - Technika úhlů pohledu v kontextu sociálně-specifického divadla
Jaroslav Hrdlička - Video art a příběh
Jan Burian - Hudba  a zvuk jako východisko scénické akce
Philipp Schenker - Objekt v kontextu osobního příběhu
Pavel Kotlík - Světlo jako prostor
Ondřej Hrab - Divadlo a sociologie / Historické kořeny sociálně-specifického divadla

Zahraniční lektoři:
Pieter de Buysser (Belgie) - Tvorba  a inscenace vlastního textu
Henk Keizer (Nizozemí) - Divadlo v netradičních lokalitách (na venkově, ve vězení a dalších místech)

Osu jednotlivých lekcí bude tvořit příprava malého představení, které bude prezentováno v závěru letní školy v Divadle Archa.


Uvedení  
Ke stažení  

Letní škola je určena tvůrcům a studentům s aktivním zájmem o dokumentární divadlo, profesionálům, divadelníkům.
Výuka bude probíhat v anglickém jazyce bez překladu do češtiny.
Součástí výuky je závazná účast na kolektivní práci. Účastnící získají po dokončení kurzu závěrečný certifikát o absolvování.

Školné 8000,- zahrnuje: kažodenní praktická cvičení, 16 lekcí, studijní materiály, občerstvení a vstupenky na doprovodný program

Místo konání: Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1, Czech Republic

Přihlášky: Zájemce o účast v Mezinárodní letní škole Divadla Archa pošle nejpozději do 1. června 2016 profesní životopis a motivační dopis, ve kterém v rozsahu jedné normo strany popíše důvody svého přihlášení.  Podklady zasílejte na adresu: jana.svobodova@archatheatre.cz

Ve výjimečných případech může zájemce požádat o slevu školného.
Divadlo Archa má možnost omezeného počtu ubytovacích míst.