Veřejná prezentace Archa.lab - Divadelní ateliér pro děti
Vstup zdarma. Koná se ve Studiu Divadla Archa, Zlatnická 8, Praha 1  
dílna  

V našem ateliéru praujeme pomocí osvědčených principů tvořivé dramatiky. Jde o hry zaměřené na rozvoj tvořivého myšlení a vnímání, na otevřenou spolupráci ve skupině i na rozličné způsoby osobitého individuálního vyjádření. Účastníci ateliéru se setkávají s principy autorské tvorby, která v sobě obsahuje všechny složky divadelního projevu: práci s textem, pohybový i hlasový slovník, základy scénografického prostorového myšlení. Novinkou a důležitou složkou ateliéru je práce ve výtvarné dílně a s ní související výtvarné jevištní experimenty. Divadelní ateliér podporuje a rozvíjí přirozenou dětskou spontaneitu a kreativitu a dává jim možnost svobodného, vědomého projevu!

Lektoři

MgA. Dora Bouzková, absolventka hudebně-dramatického oddělení Pražské konzervatoře a DAMU-KALD (obor herectví), zakladatelka divadelní skupiny Loutky bez hranic, lektorka kreativních dílen (ČR, USA, Mexiko, Kuba, Německo)
MgA. Lukáš Bouzek, absolvent DAMU-KALD (obor herectví), člen hudební skupiny VOBEZDUD, lektor kreativních dílen (ČR, Mexiko, Německo, Bulharsko)Více o programu Archa.lab na www.archalab.cz