Veřejná prezentace Archa.lab - Taneční ateliér pro dospělé
Vstup zdarma. Divadlo Archa, malý sál.  
dílna  

Instinkt, odvaha a plynulost pohybu:
„Ateliér je založen na práci s „fyzikalitou“, čímž rozumíme vztah lidského těla k zemi a vzduchu, který nás obklopuje. Předmětem naší výuky je vývoj pohybu na různých úrovních – pozice hlavou dolů, posuvná podpora rovnováhy v různých částech těla a vzpory na rukách. Inspiraci čerpáme z autentických momentů, které se dějí každému z nás v průběhu dne. Naše lekce začíná vždy hrou, která slouží k probuzení mysli a těl. Později se zaměřujeme na krátká cvičení, která spojíme do závěrečné fráze. Důležitým aspektem naší práce jsou také cvičení, která vedou k vytvoření důvěry ve skupině.“ 

Taneční ateliér je určen začínajícím tanečníkům a všem, kdo se zabývají nebo chtějí zabývat tancem.

Lektorky: Tereza Ondrová a Veronika Knytlová (VerTeDance)

Tereza Ondrová je absolventkou pražské AMU, obor taneční pedagogika. Veronika Knytlová je absolventkou UK, obor primární pedagogika. Obě jsou profesionální choreografky a interpretky. Spolu s light designerem Pavlem Kotlíkem založily taneční seskupení VerTeDance a od roku 2003 uvádějí své společné projekty jak u nás, tak v zahraničí. V roce 2005 získali Cenu Sazky za objev v tanci. Tereza Ondrová a Veronika Knytlová byly v letech 2009 až 2012 rezidenčními umělci projektu Divadla Archa Archa.lab. Pod hlavičkou Archa.lab vytvořily úspěšné představení Emigrantes (2010) a Simulante Bande (2012), které získalo Cenu Divadelních novin a Cenu diváků na festivalu Česká taneční platforma.Více o programu Archa.lab na www.archalab.cz