Petr Nikl, Petr Korbelář, Jan Kotulán - pro mě na
 
hudba  

Koncert se křtem stejnojmenného dvojalba. Improvizované písně vzniklé ze vzájemné inspirace tří hráčů. Petr Nikl – zpěv, Petr Korbelář – klapkodastrová kytara, Jan Kotulán – bambusová flétna. Vystoupení navazuje na výstavu Petra Nikla Pijavice v galerii Václava Špály, doplňuje probíhající expozici Petra Nikla a Petra Korbeláře Pro mě na v Galerii Hollar a mapuje výsledky vzájemného tvůrčího vztahu, ve kterém autor kreseb ponechává volnou ruku tiskaři k jejich proměně.


Uvedení  
Ke stažení