Forum 2000
zakončení 20. výroční konference Forum 2000
 
konference  

Strhující život Václava Havla, intelektuála, spisovatele, dramatika, politického vězně, obhájce lidských práv a prezidenta republiky se stal námětem pro dílo Afterparty vlámského spisovatele Pietera De Buyssera. Zúčastněte se slavnostního večera, v jehož rámci proběhne nejen autorské čtení ale i živá diskuse mezi autorem díla a francouzským politologem a historikem Jacquesem Rupnikem. Závěrem večera zahraje Allstar Refjúdží Band.
Večer bude zakončením 20. výroční konference Forum 2000, která se bude letos zabývat odvahou převzít odpovědnost.