Nepředstírej! Udělej to! — ZRUŠENO
jednodenní dílna Archa.lab
 
dílna  

Motto: Dokud se neobjeví důvod k pohybu, nehýbejte se! (Bertold Brecht)

Dílna určená divadelním profesionálům stejně jako všem, kteří chápou divadlo jako formu svobodného projevu.
Jednodenní dílna Jany Svobodové se opírá o techniku úhlů pohledu.
Účastnící dílny se prostřednictvím jednoduchých cvičení seznámí s termíny jako „mimořádné naslouchání“, „měkký pohled“, „prostorové vztahy“ nebo „trvání“.
Systém úhlů pohledu buduje na základě jasných  a srozumitelných kroků  slovník důležitý pro osobitý a přirozený projev aktérů na scéně. Kromě série divadelních technik zaměřených na práci s prostorem, gestem, partnerem a textem bude důležitou součástí i kultivace schopnosti dívat se, naslouchat a také být viděn.


Jana Svobodová je divadelní režisérka. Od roku 2004 vytváří projekty zaměřené na spolupráci profesionálních umělců a představitelů specifických sociálních skupin.  Poslední představení Obyčejní lidé (2017) vytvořila spolu s čínskou choreografkou a zakladatelkou Living Dance Studia Wen Hui.  Je uměleckou ředitelkou mezinárodního festivalu dokumentárního divadla Akcent. V roce 2007 vydal Divadelní ústav v jejím překladu knihu americké divadelní reformátorky a režisérky Anne Bogart Úhly pohledu.


Uvedení  
Ke stažení  

Kdy: 4.března / 10.00 – 16.00
Kde: Studio Divadla Archa, Zlatnická č. 8
Lektorka: Jana Svobodová
Cena: 500,- Kč / předprodej na www.goout.cz

Poznámka:
Každý z účastníků dílny si:
-    připraví krátký text, který bude umět zpaměti
-    přinese oblečení, ve kterém se může volně pohybovat
-    přinese lehkou svačinu a lehký oběd

Studio bude pro účastníky dílny otevřeno od 9.30.
Výukovým jazykem bude angličtina.