Mezinárodní letní škola Divadla Archa 2017
Divadlo v sociálním kontextu / 6.–17. září 2017
 
 

Divadlo Archa otevírá první ročník Mezinárodní školy divadla v sociálním kontextu. Výuka bude probíhat pod vedením domácích a zahraničních lektorů. Odborné ateliéry budou zaměřeny na jednotlivé složky divadelního jazyka. Výstupem bude prezentace scénické kompozice v Divadle Archa. Komunikačním jazykem letní školy bude angličtina.

Exkluzivní lekce zahraničních tvůrců:
Heiner Goebbels: O polyfonii spolupráce
Pieter De Buysser: Tvorba a inscenace vlastního textu
Henk Keizer: Divadlo v různých společenských lokalitách – město, venkov, vězení, supermarket
Mattijs Maussen: Angažovanost jako nástroj budování partnerství v městských kulturních aktivitách