Knihovna Martina C. Putny – první díl: O velké revoluci
 
diskuze  

Knihovna Martina C. Putny je nový formát programu Archy. Nabízí debaty na bolestná témata. Nabízí však víc než jen „názory“, jak se dnes v médiích obvykle chce. Nabízí znalost - a z ní plynoucí otevřené otázky. Nabízí je v originálním scénickém tvaru a v prostoru skutečné knihovny MCP: trochu virtuální, trochu i reálné.
V předvečer stého výročí VŘSR budou o jejím „odkazu“ diskutovat Milena Bartlová, jejíž předkové kdysi přišli do Čech z Ruska, aby šířili revoluci; a zástupce „mladých revolucionářů“ dneška, Matěj Metelec a „starý antikomunista“ Putna.“


Uvedení  
Ke stažení  

Další představení v rámci Knihovna Martina C.Putny:

Kredity

Dramaturgická koncepce: Martin C. Putna, Ondřej Hrab a Jana Svobodová
Audiovizuální koncepce: Jan Burian a Jaroslav Hrdlička.