Milo Rau: Mitleid. Die Geschichte des Maschinengewehrs (Soucit. Příběh kulometu)
Schaubühne am Lehniner Platz, Berlin
 
divadlo  

Soucit v režii Milo Raua je inscenací na pomezí dokumentárního divadla, pracuje se skutečnými lidskými osudy a světovými konflikty, přesto si však nechává výrazný prostor pro vlastní fabulace. Milo Rau, slavný švýcarský divadelník a filmař, si všímá „průmyslu“ kolem humanitárních krizí. Mladá dobrovolnice ve službách neziskovky konfrontuje své postoje a životní situaci s utrpením migrantů a obětí občanské války. Soucit je ostrou úvahou o mezích humanismu, o cynismu, je apelem na lidskost, zároveň ukazuje divadlo jako živé médium, které otvírá otázky dnešního světa. Soucit je hereckým koncertem, ale především silnou výpovědí, která vnáší zcela nový pohled na současné dění.


Uvedení  
Ke stažení  

Kredity

Režie / Regie: Milo Rau
Scéna a kostýmy / Bühne und Kostüme: Anton Lukas
Video a zvuk / Video und Sound: Marc Stephan
Dramaturgie: Florian Borchmeyer
Spolupráce na rešerších a dramaturgie / Mitarbeit Recherche und Dramaturgie: Mirjam Knapp, Stefan Bläske
Světla / Licht: Erich Schneider

Hrají / Mit:
Ursina Lardi
Consolate Sipérius

Produkce Schaubühne am Lehniner Platz ve spolupráci s Milo Rauem / International Institute of Political Murder (IIPM)

V rámci evropské divadelní sítě Prospero (Schaubühne Berlin, Théâtre National de Bretagne/Rennes, Théâtre de Liège, Emilia Romagna Teatro Fondazione, Göteborgs Stadstheater, Croatian National Theatre/World Theatre Festival Zagreb, Athens & Epidaurus Festival)

Představení se koná v rámci Ozvěn Česko-německého kulturního jara 2017 – přeshraniční kulturní iniciativy Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Goethe-Institutu v Praze, Česko-německého fondu budoucnosti a Českých center v Berlíně a Mnichově ve spolupráci s Ministerstvem kultury a Ministerstvem zahraničních věcí České republiky.

Pražský divadelní festival německého jazyka