Mezinárodní letní škola Divadla Archa 2018
Divadlo v sociálním kontextu / 25. 8. – 7. 9. 2018
 
 

Divadlo Archa se na přelomu srpna a září opět proměňuje ve velkou laboratoř soudobého divadla. Základním principem Letní školy je výuka na základě sdílené zkušenosti a respektu k nezávislé tvůrčí osobnosti umělce. Letos se letní školy účastní dvacet tři studentů z Nizozemí, Norska, Litvy, Irska, Číny, Ukrajiny, Německa, Itálie, Rakouska, Vietnamu, Slovinska, Srbska a České republiky.
Studenti mají možnost zkoumat a rozvíjet praktické nástroje dokumentárního divadla. Předměty jejich zájmu jsou videoart, zvukový design, rozhovor jako základ dramatického textu, objekt jako zdroj příběhu, prostorová improvizace a světlo jako prostor. Praktické ateliéry, které vedou zkušení umělci v daných oborech, jsou kontextuálně doplňovány exkluzivními přednáškami zahraničních a domácích hostů. Studenti tak v omezeném čase získávají intenzivní zkušenosti divadelní tvorby v profesionálních podmínkách divadla.Program:
Ateliéry
•    Jana Svobodová: Metoda Viewpoints a textové zdroje dokumentárního divadla
•    Jaroslav Hrdlička: Videoart a příběh
•    Jan Burian: Hudba a zvuk jako samostatné zdroje scénické akce
•    Philipp Schenker: Předmět v kontextu osobního příběhu

     Lekce: Pavel Kotlík: Světlo jako prostor  
     Lekce: Zuzana Sýkorová: Tanec s realitou: Fyzický pohyb v sociálně-specifickém divadle

Exkluzivní přednášky
•    Stefan Kaegi / Rimini Protokoll: Performeři bez kontextu a dálkově ovládané publikum
•    Henk Keizer: Divadlo v netradičních prostorech
•    Mattijs Maussen: Budování kulturních partnerství na úrovni města
•    Pieter De Buysser: Jak vytvořit a inscenovat vlastní text
•    Ondřej Hrab: Divadlo a sociologie. Historické kořeny sociálně-specifického divadla

Princip školy:
Účastníci školy jsou od počátku vedeni k zodpovědným uměleckým rozhodnutím. Po úvodních čtyřech dnech, které studenti stráví v odborných ateliérech, vytvářejí nové kreativní skupiny, ve kterých pracují na společném tématu. Skupiny tvoří systémem site specific. Zvolí si lokalitu v Divadle Archa nebo v jeho okolí, která nejvíce odpovídá zvolenému tématu. Vzniká tak několik malých scén s originálním světelným designem, zvukem, video instalacemi. V závěrečné fázi jsou vedoucí ateliérů v roli mentorů. Poslední den školy se podobá malému festivalu, v jehož průběhu studenti prezentují výsledky své práce.

O co nám jde:
Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu spolupracuje s jedinci, kulturními organizacemi a vzdělávacími institucemi. Jde nám o propojování spřízněných výukových systémů založených na svobodné tvorbě, jde nám také o vytváření kreativní sítě umělců s podobnou filosofií divadelní tvorby.

Studenti se vrací:
Na základě závěrečných představení mohou absolventi letní školy v následujícím roce požádat o krátkodobou rezidenci v rámci Archa.lab. Rezidence slouží k rozvoji jejich nového vlastního projektu. Každá rezidence je zakončena veřejnou prezentací a debatou.
V roce 2018 rezidenci v Archa.lab získali: Sahar Rezaei z Íránu, Joana de Brito Silva z Portugalska, Christa van Rijn z Holandska a Cliona O‘Connel z Irska.


Ohlasy studentů loňského běhu Letní školy

„Čas Letní školy jsem si náramně užila. Hodně jsem se naučila a potkala skvělé lidi. Bylo to náročná, ale absolutně skvělá zkušenost.“ Robyn Ferguson, University of Glasgow

„Tým talentovaných profesionálů, šance potkat divadelní tvůrce z celého světa, dílny videoartu, světelného designu, zvuku, viewpoints, objektového divadla. Dozvědět se o metodách dokumentárního divadla týmu Divadla Archa. Krásný čas strávený v Praze!“ Cliona O'Connell, divadelní režisérka, Irsko
 
„Letní škola mi otevřela naprosto jiný přístup k devised theatre. Vlídné a klidné prostředí bez zbytečného tlaku umožňuje svobodnou tvorbu.“ Millie Done, studentka režie, Goldsmiths University, Londýn


Mezinárodní letní škola Divadla Archa je součástí vzdělávacího programu Archa.lab. Uměleckými řediteli a zakladateli jsou Ondřej Hrab a Jana Svobodová.

Kontakt: summerschool@archatheatre.cz