Jak dál?!
setkání v divadle Archa
 
setkání diskuze  

Divadlo Archa chce poskytnout prostor pro setkání jednotlivců, iniciativ a organizací, které podporují konkrétní kroky pro demokratický vývoj naší země.
Poslední události v České republice potvrzují, že je naše společnost rozdělena.

Protože chceme hledat konkrétní odpovědi na otázku “jak dál?“, rozhodli jsme se pozvat všechny, kteří si kladou otázky: Jak spolu můžeme začít mluvit? S kým je potřeba hovořit? Jak správně organizovat aktivity zdola? Jak vytvářet sítě spolupracujících organizací?
Důvodem je fakt, že přesně tyto otázky slyšíme nejen z úst dobrovolníků, kteří vložili veliké úsilí do podpory demokratických kandidátů na funkci prezidenta, ale také z úst zavedených organizací zabývajících se lidskými právy, vzděláváním, kulturou či zahraniční politikou.
Setkání v Divadle Archa bude mít ráz neformální konference v pracovních skupinách se závěrečným plénem. Jeho smyslem je učinit další krok k vzájemnému propojení aktivit, které v současné době vznikají a působí na sobě nezávisle.
Na přípravě setkání v Divadle Archa se k dnešnímu podílejí organizace a iniciativy: Společně to dáme, Stavme Mosty, Institut pro demokracii 21, Forum 2000, Knihovna Václava Havla, Kroměřížská Výzva a Divadlo Archa.

Přidejte se i vy.

Registrace pomocí krátkého dotazníku: http://bit.ly/2EUjtyu


Uvedení  
Ke stažení  

HARMONOGRAM
13:30 Otevření Divadla Archa
15:00 Zahájení druhého setkání
15:40 Představení iniciativ (Pecha Kucha, každá iniciativa 3 min.)
16:10 Výsledky prvního setkání dobrovolníků v Branickém divadle
16:15 Představení principů práce
16:20 Rozdělení do pracovních skupin
16:30 7 tématických pracovních skupin (ve všech prostorách divadla):

skupina Organizační
skupina Aktivity ovlivňující politiku
skupina Veřejnoprávní média
skupina Vzdělávání
skupina EU
skupina Boj proti dezinformacím
skupina Kultura a občanská společnost

18:00 Prezentace organizační skupiny - návrh společné občanské sítě
18:30 Prezentace výstupů pracovních skupin, diskuze, úkoly
19:00 Zakončení, pozvánka na další setkání na Moravě
19:30 DJ ve foyer, networking

•Chcete prezentovat vaši iniciativu či projekt během 3 minut? Zašlete 1-3 obrázky pro společnou ppt prezentaci na: spolecnetodamedobrovolnici@gmail.com s předmětem "PREZENTACE ..."

•Každá pracovní skupina bude mít svého moderátora a reportéra, kteří v závěru odpoledne představí všem účastníkům konkrétní výsledky.

•Po celou dobu konference se za přátelskou cenu můžete občerstvit polévkou, sendvičem či nápoji v Baru Archa.