Rusáci?
Jan Burian ml., Jaroslav Hrdlička, Jana Svobodová a kol./ Divadlo Archa
 
divadlo  

Inscenace dokumentárního divadla založená na hře s médii a na kombinaci rozličných divadelních postupů. Osobní výpovědi, videoart, choreografie, hudba a proměnlivá scéna jsou hřištěm pro trojici performerů a jednoho komentátora. Na začátku si tvůrci položili otázku: Kdo jsou mladí Rusové žijící v Čechách? Jak vnímají české trauma způsobené invazí v srpnu 1968? Představení se nepokouší o další únavnou analýzu událostí roku 68. Nehledá viníky ve snaze je pranýřovat. Rozdílná historická zkušenost se projevuje v emotivních obrazech. Jeviště je prostor, kde je možné navrátit paměť, relativizovat stereotypy, rozbíjet klišé a narušovat schémata. Společně projít cestou vytyčenou předsudky, mýty, láskou, nenávistí, strachem i odvahou.Kredity

Námět: Jan Burian ml.,
Koncept a komentář: Jana Svobodová,
Video art: Jaroslav Hrdlička.
Účinkující a autoři vlastních textů: Marina Sokol, Inga Mikshina Zotova, Roman Mikshin Zotov.
Hudba, zvukový design: Jan Burian ml.
Světla: Lukáš Benda
Choreografie: Inga Mikshina Zotova, Roman Mikshin Zotov
Dramaturgie: Ondřej Hrab
Technická podpora: Dominik Hradil  

Představení je uváděno s anglickými titulky.
Překlad titulků do angličtiny: Mike Baugh

Premiéra 21. srpna 2018 v Divadle Archa, Praha

 

Inga Zotova-Mikshina pochází z města Tomsk na Sibiři. Studovala tanec v Petrohradě a od roku 2011 na pražské Konzervatoři Duncan Centre. Absolvovala půlroční stáž na Limon Institute a Peridance Centre v New Yorku. V roce 2015 získala Cenu Jarmily Jeřábkové na Festivalu Nové Evropy.
V současné době spolupracuje na výzkumu současného tance v postsovětských zemích v rámci ateliéru European Dance Network a České taneční platformy.

Roman Zotov-Mikshin se narodil ve městě Tula jižně od Moskvy. Do Prahy přijel studovat ekonomii na Vysoké škole ekonomické, kde získal titul bakaláře v oboru Podnikání a management. Poté vystudoval taneční Konzervatoř Duncan Centre. Jako člen A+1 Company je nositelem Ceny Jarmily Jeřábkové, udělované v soutěži mladých choreografů a tanečníků ze střední a východní Evropy.
 
Marina Sokol pochází z Chabarovska na Dálném východě. Do České republiky přicestovala s rodiči a studuje zde na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze.