Střed zájmu: PUBLIKUM
Kreativní Evropa
 
prezentace  

Střed zájmu: PUBLIKUM se koná letos již po čtvrté, tentokrát se však tematicky zaměří na oblast kulturního dědictví. Naváže tak na mezinárodní konferenci Focal Point: Upcycling Cultural Heritage, pořádanou u příležitosti Evropského roku kulturního dědictví.


Uvedení  
Ke stažení  

Práce s publikem (audience development) je prioritou programu EU Kreativní Evropa. V tomto tématu navazujeme na Střed zájmu: PUBLIKUM z let 2014, 2015 a 2017 a na mezinárodní konference RE:PUBLIKUM v letech 2013 a 2016, na kterých byly představeny příklady dobré praxe z ČR i zahraničí.
Informace o všech předchozích ročnících najdete zde.

REGISTRACEhttp://eepurl.com/dJXEdM
Upozorňujeme, že registrace na akci je platná až po koupi vstupenky.

 

PROGRAM
•    Knihova Dobříš, Radek Hasák – V knihovně jako doma
•    Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně, Ivan Bergmann – Jsme kurátory!
•    Mamapapa, Tomáš Žižka – MEDIATOR
•    Metodické centrum zahradní kultury, NPÚ, Kroměříž, Lenka Křesadlová a Petr Hudec – Zahrada stokrát jinak
•    Muzeum nové generace, Zámek Žďár, Martina Schutová – Vzdělávat prostřednictvím smyslů a emocí
•    Nadační fond 8smička, Marcela Straková – 8smička: Továrna na sukno i zóna pro umění
•    Národní divadlo, Lenka Hubáčková – Národní JINAK
•    Národní filmový archiv, Jonáš Kucharský – Němé filmy s DJ sety
•    Post Bellum, Magdaléna Benešová – Paměť národa a vzdělávání
•    Spolek pro obnovu kostela v Horní Řasnici, Jana Doubková – Naše Betynka – sv. Alžběta Uherská Durynská
•    Státní zámek Vimperk, Lucie Budirská – Jak prezentovat památky před jejich obnovou?
•    Studio Damúza, Tereza Tomášová a Agáta Charvátová – Vyšehrátky – Interaktivní divadelní bojovka

 

Kredity

Pořádá Kancelář Kreativní Evropa