1918 – Sen o modernitě
BOZAR / Divadlo Archa
 
divadlo happening  

Téměř 30 let po skončení studené války a 15 let po vstupu států střední a východní Evropy do EU zůstává evropský kontinent stále limitován koncepcí národních států jako územně ohraničených komunit. Jakou šanci má snaha o realizaci nadnárodních nebo dokonce deteritorializovaných forem občanství? Jaká je budoucnost evropského kontinentu během příštích 100 let?

Bruselské centrum pro umění BOZAR a Divadlo Archa vás zvou na závěrečnou participační debatu celoročního projektu 1918 Evropský sen o modernitě. Projekt byl zahájen v Bruselu v únoru 2018  konferencí nazvanou Daydreaming Nations, která shromáždila celou řadu umělců a intelektuálů z celé střední a východní Evropy, aby diskutovali o vizích a hodnotách, které přinesla  nezávislost jejich zemí po první světové válce. Na závěr debat, setkání a představení, jež během roku 2018 proběhly, chceme zpochybnit "posvátný trojúhelník" pojmů, které formovaly většinu diskusí: národ, území a občanství. Centrum pro umění BOZAR oslovilo Divadlo Archa, aby vytvořilo interaktivní formu závěrečného večera na téma Mýty a démoni. Pražské verze se můžete účastnit v Divadle Archa 29. listopadu a bruselská verze se koná 3. prosince.


Uvedení  
Ke stažení  

Staňte se součástí představení - hledáme 10 dobrovolníků!
► Více info

Diváci inscenace „vědeckého divadla“ budou mít možnost si na divadlo přímo sáhnout.

Ve spolupráci s umělci a jejich spolupracovníky vytvoří v průběhu první části hudebně výtvarné vstupy.

Prostor Divadla Archa se promění v galerii s pěti interaktivními instalacemi. Diváci, kteří do této galerie vstoupí si vyberou tu, která je nejvíce zaujme. Pod vedením tvůrců a jejich asistentů využijí moderní technologie i prosté „analogové“ techniky ke zpracování témat, které se dotýkají teritoria zvaného Evropa. Výsledky této interaktivní dílny se přímo projeví ve druhé části večera. V závěrečné diskusi vystoupí publicista Jiří Peňás, politolog prof. Pavel Barša a filosof a spisovatel Pieter de Buysser.

Více o bruselské verzi najdete na https://www.bozar.be/en/activities/149030-myths-and-demons

Kredity

Katalyzátoři obsahu: Pieter de Buysser a Martin C. Putna
Dramaturgie: Ondřej Hrab, Daria Bocharnikova a Jeremy Lambert + Jeremy LAMBERT
Koncept, režie: Jana Svobodová
Hudba a hudební instalace: Jan Burian ml.
Videoart: Jaroslav Hrdlička

Termíny uvedení:
čtvrtek 29. listopadu, 20.00/ Divadlo Archa, Praha
neděle 2. prosince, 20.00 BOZAR, Brusel

 

Festival AKCENT
Mezinárodní festival dokumentárního divadla
25.10 – 8.12. 2018
Cena života
Divadlo Archa, Praha
www.festivalakcent.cz

#festivalakcent #cenaživota #dokument #dokumentarnidivadlo