Cena života – Living Dance Studio
odborný seminář
 
seminář  

Co vše může člověk překonat, aby zachránil svůj vlastní život? Kam sahají hranice lidské svobody?

Odborný seminář (v angličtině) zaměřený na vhled do práce čínského nezáviského tanečního souboru Living Dance Studio (LDS), který založili choreografka Wen Hui a dokumentarista Wu Wunguang. Scénický styl Living Dance Studia kombinuje tanec, slovo a filmový dokument. Tematickým zájmem studia je podat zprávu o traumatické historii Číny tak, jak dopadala na každodenní konkrétní životy obyčejných lidí. Co tento způsob kombinování scénických jazyků přináší a co může rozkrývat, jaká má úskalí?
Na semináři nahlédneme do tvůrčí kuchyně Living Dance Studia a budeme mít možnost položit otázky blízkým spolupracovnicím a autorkám dokumentárních vstupů představení RED. Budeme diskutovat, jakým způsobem umělci vyhledávají svá témata a jak zpracovávají autentické příběhy. V rámci semináře promítneme i autorský filmový materiál.

Vstup zdarma, rezervace na:
Jitka Kostelníková, 737 56 44 65, jitka.kostelnikova@archatheatre.cz


Uvedení  
Ke stažení  

Festival AKCENT
Mezinárodní festival dokumentárního divadla
25.10 – 8.12. 2018
Cena života
Divadlo Archa, Praha
www.festivalakcent.cz

#festivalakcent #cenaživota #dokument #dokumentarnidivadlo