VEKTROSKOP JAM
Vektroskop
 
multimédia  

Během třídenní akce Vektroskop v Divadle Archa bude otevřen dialog mezi pozvanými umělci z různých uměleckých oborů, kteří se zde poprvé setkají s cílem představit publiku improvizovaný experiment - fúzi zvanou VEKTROSKOP JAM.
Experiment se zaměřuje na propojení poezie fyzického divadla, současného tance a audiovizuálních prvků jako např. laser, osciloskop, živý mapping, projekce a animované objekty.Cílem je navrhnout publiku ukázku, jak se mohou setkat audiovizuální, taneční a prvky fyzického divadla a prostřednictvím svých charakteristických prostředků komunikovat na různých úrovních prostorů, kvalit, impulzů a fyzikalit. Naším cílem je prozkoumat tanečně tělesné postupy a jejich vztah k objektům a audiovizuálnímu umění. Dohodli jsme se, že hierarchie mezi jednotlivými zástupci našeho týmu bude vyrovnaná, stejně tak jako účast a přínos ve výzkumu.
Prostřednictvím okamžitých forem, které budou generovány audiovizuálními vstupy a pohybujícími či tančícími těly a jejich různými kombinacemi, bude vytvořen jevištní objekt se strukturou organismu. Hledáme tak cestu, kde se tanec a představení spolu s audiovizuálními prvky mohou setkat a stát se ústředním bodem k přehodnocení, jaké jsou jejich role a vzájemné funkce v pohybu.