Gérald Kurdian – Hot Bodies – Stand Up
4+4 DNY V POHYBU 2019
 
 

Za použití živé elektronické hudby, performativních sekvencí, zpěvu, tance, videa a dokumentárních filmů vytváří Gérald Kurdian synergie, v nichž znovu ožívají metamorfózy sexuálních revolucí 20. a 21. století. Jeho smyslná koláž v textech exponuje feministický a queer aktivismus, uvádí rozhovory s lidmi, jejichž koncept sexuality a/nebo genderu stojí mimo zažité stereotypy. Opírá se o teorie profesorky Donny Haraway, která proměnila myšlení o genderu konceptem identity kyborga jako přechodu mezi mužským a ženským pohlavím. Zároveň vyložila mytologické postavy jako součást konceptu ekosexuality. To vše je pro Kurdiana prostorem pro zkoumání, zajímá ho podvědomí a oslava utopických pojmů sexuality a těla. Hot Bodies – Stand up je součástí širší série – Hot Bodies Of The Future –, performativního a hudebního výzkumu v prostředí queer mikropolitiky a alternativních forem sexuality.


Uvedení  
Ke stažení  

Gérald Kurdian je hudebník, performer a rozhlasový umělec. Absolvoval program současného tance pod vedením Mathilde Monnier a Xaviera Le Roye v Choreografickém centru Montpellier Languedoc-Roussillon. Poté studoval vizuální umění na École nationale supérieure d’arts de Paris. Jeho interdisciplinární koncerty jsou radostnými příležitostmi k vytváření synergií mezi elektronickou hudbou, performančním uměním a dokumentárním filmem.

https://www.wearehotbodiesofthefuture.org/

Kredity

Za podpory: Francouzský Institut v Praze