Ntando Cele – Black Off
4+4 DNY V POHYBU 2019
 
divadlo  

Autorce a protagonistce této živé hudební stand-up comedy bylo deset let, když pustili Nelsona Mandelu z vězení, a bylo jí čtrnáct, když v Jihoafrické republice, kde se narodila, apartheid oficiálně skončil. I když je její rodná země už více než dvacet let demokracií, rasismus je v ní všudypřítomný. A nejen tam. Na rasismus v různé podobě Ntando naráží i ve Švýcarsku, kde v současnosti působí: nejčastěji ve formě ignorance. Švýcaři tvrdí, že nejsou spojeni s kolonialismem, a proto jsou vůči rasismu méně citliví. V jejich uměleckém světě – v televizi, divadle – jsou však umělci jiného než evropského backgroundu stále často konotováni jako „exotičtí“, „nativní“, „divocí“ apod.

S velkou dávkou odvahy, ironie, humoru a převleků se Ntando pouští do ostré kritiky předsudků a přehlížení a nabízí publiku nové cesty, jak o rasismu a rasistických předsudcích přemýšlet. Osciluje mezi klišé a realitou, mezi hlasitým smíchem a dojemným ztišením, mezi černým a bílým, vysokým a nízkým… Svou show za doprovodu vynikajících hudebníků fascinuje diváky po celém světě. Humor totiž spojuje všechny lidské bytosti, je mezinárodní a jednotící.


Uvedení  
Ke stažení  

Ntando Cele je jihoafrická herečka a performerka žijící v Bernu. Ve své práci propojuje divadlo, video, hudbu a performanci. Vystudovala herectví na univerzitě v jihoafrickém Durbanu, dále absolvoval institut DasArts v Amsterodamu. Jako nezávislá umělkyně se zapojovala do nejrůznějších uměleckých projektů – na její tvorbu lze nahlížet jako na reakci, či interakci s okolím. Kabaretní stand-up comedy BLACK OFF navazuje na dřívější kratší projekt FACE OFF, jímž Ntando absolvovala studium v Amsterodamu. Spolu se Simonem Ho a Raphaelem Urweiderem v roce 2014 založili uskupení Manaka Empowerment Prod., jehož tvorba kombinuje performanci, hudbu, video a texty. Zkoumají identitu, překonávání předsudků a odstraňování stereotypů. Pracují s vědomím, že multikulturní společnost nutně neznamená interkulturní porozumění.

https://ntandocele.com/