Jan Komárek – Kouzelník Hirošima
FESTIVAL MALÁ INVENTURA
 
festival tanec  

Kouzelník Hirošima je obrazový projekt fyzického divadla pro jednu všestrannou performerku/tanečnici uprostřed světel, stínů a fragmentů černobílých projekcí. Styl díla je komponovaný na základě volných asociací s tématem a pohybuje se ve snové rovině i logice.


Uvedení  
Ke stažení  

Kredity

Koncept, režie, zvukový a světelný design: Jan Komárek
Interpretace: Andrea Miltnerová