ART GATE 2020 / Vol.2
Networkingové setkání s oborovou diskuzí
 
diskuze  

Podtitul: Technik a produkční v kultuře - ohrožený druh!
Networkingové setkání s oborovou diskuzí  Uvedení  
Ke stažení  

Technické a produkční obory v živé kultuře se dlouhodobě potýkají s mnoha palčivými problémy, které je třeba začít komplexně řešit. Jedná se např. o finanční podhodnocení profesionálů, přetěžování pracovníků, rizikové pracovní prostředí, odpovědnost za techniku a s tím spojené vysoké částky za pojištění odpovědnosti za škodu (pro OSVČ), chybí standarty k profesím, tarifní sazby, vzdělávání.
Současná COVID krize přinesla do života těchto profesionálů nebývalé ztráty a jen se potvrdilo, že tyto obory nemají svého mluvčího, který by hájil jejich zájmy při jednání s institucemi (ministerstva, kraje, úřady práce apod.). Již existující profesní asociace se zaměřují na produkční a technické profesionály v kultuře pouze velmi okrajově. Dospěli jsme k názoru, že je zapotřebí, aby se přesně definovaly potřeby těchto profesí, aby bylo možné reagovat na vzniklé události podobné této současné a následná budoucí nařízení.
Rozhodli jsme se pro vznik nezávislé platformy techniků a produkčních zejména v živé kultuře, ve které bychom chtěli problémy analyzovat, prodiskutovat a následně iniciovat jejich řešení.
Jsme pro pozvolné rozrůstání členů celorepublikového dosahu, nesympatizujeme v prázdné nabírání členů bez jasného obsahu.
Od června 2020 sbíráme formou dotazníkového šetření témata pro první velké networkingové setkání s oborovou diskuzí. Cílem setkání, mimo propojování profesionálů, je stanovení několika cílů (problémů), které se budeme snažit společně analyzovat a následně iniciovat jejich řešení.

Více o ART GATE: www.art-gate.cz

Zakládajícími členy platformy jsou:
Jan Duben, zvukař

Petr Voříšek, osvětlovač
Pavel Vojta, zvukař
Jindřich Krippner, zástupce ředitele pro program Divadla Archa
Josef Váňa, osvětlovač
David Suslik, spolumajitel a jednatel Shameless s.r.o.
Václav Havelka, hudebník a produkční
Dagmar Kantorková, předsedkyně Produkční skupiny ART GATE z.s.

Vzdělávací program ART GATE 2020 byl podpořen Ministerstvem kultury ČR a Magistrátem hlavního města Praha.

Média

Sektor nepřežije, varují technici a produkční / Divadelní noviny, 12.10.2020