Hynek Medřický – Vliv světla na živé organismy
místo konání: kavárna Plavky ve vstupním foyer divadla
 
přednáška  

Nejen my lidé, ale prakticky všichni živí tvorové, kteří se na Zemi vyvinuli, si v průběhu milionů let evoluce vytvořili časový systém, který zaznamenává, zda je den nebo noc, a v návaznosti na to pravidelně střídá úseky bdění, metabolické a tělesné aktivity a spánek, při němž probíhají životně důležité regenerační a imunitní pochody. Teprve po roce 2000 nám nové vědecké poznatky umožnily pochopit, jak velký vliv na zdravotní stav a výkonnost našeho organismu má přirozené i umělé světlo, jak je můžeme využít v náš prospěch a co nám hrozí, pokud své biologické potřeby nebudeme respektovat.


Uvedení  
Ke stažení  

Hynek Medřický
Povoláním světlař, už 27 let navrhuje a dodává osvětlení pro byty, domy, kanceláře a další prostory. Už 10 let se do hloubky zabývá vlivem světla na lidské tělo a všechny živé organismy, a to nejen teoreticky, ale i prakticky. Nové poznatky o světle, vidění a nevizuální soustavě konzultuje s předními českými vědci a a lékaři – specialisty na chronobiologii, oftalmologii, imunologii, psychiatrii, internu, onkologii, entomologii, ornitologii a další obory.

Zkoumá, jak nejlépe napodobit prokognitivní účinky denního světla umělými LED zdroji, a dodává prokognitivní svítidla do škol, kanceláří a dalších interiérů. Výsledky experimentu prováděného v pilotním gymnáziu prokázaly, že prokognitivní LED osvětlení má výrazný pozitivní účinek na studijní výkony. Spolupracuje s Ministerstvem životního prostředí ve snaze snížit světelné znečištění, které v poslední době decimuje populace hmyzu, ptáků a dalších živočichů.

V roce 2013 docházel na FEL k prof. Hábelovi na soukromé přednášky v oboru osvětlovací technika. Vlastní také radiospektrometr a jasový analyzátor, které používá k přesnému měření vlastností přirozeného i umělého světla. Zúčastnil se experimentů v NÚDZ, zkoumajících vliv světla v noci na hladinu melatoninu. Tvrdí, že osobní, fyzická zkušenost s působením světla na organismus je nenahraditelná.

Vlastní patent na princip osvětlování s vlivem na kognitivní funkce mozku a cirkadiánní rytmus, pro interiér i exteriér. Dále má v patentovém řízení přepínací LED žárovku s denním, večerním a nočním režimem, která se od dubna 2019 vyrábí v České republice.

Jím navrhovaná bio-dynamická svítidla veřejného osvětlení umožňují docílit skvělé viditelnosti a velké úspory energie, přitom však minimalizují negativní dopady nočního světla na zdraví obyvatel i volně žijících živočišných druhů.