Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2021
22. srpna - 5. září 2021
 
 

Divadlo Archa dlouhodobě podporuje tvůrce, kteří se prostřednictvím originálního divadelního jazyka vyjadřují k aktuální společenské situaci.
Mezinárodní letní škola je platformou pro experiment a výzkum  v oblasti současného divadla. Letní škola už pátým rokem otevírá zájemcům z celého světa možnost rozšířit a prohloubit svou stávající praxi.
Účastníci Letní školy mají k dispozici všechny prostory Divadla Archa včetně specifického technického vybavení.
Letní škola je určena zájemcům starším 18 let, kteří jsou na cestě za osobitým uměleckým jazykem.
Pracovním jazykem školy je angličtina / čeština.


Uvedení  
Ke stažení  

Cíl Letní školy

Letní škola Divadla Archa podporuje odvahu k samostatné individuální a kolektivní tvorbě a poskytuje účastníkům nástroje k nalezení vlastního uměleckého výrazu.
Letní škola je platformou pro reflexi a předávání zkušeností, znalostí a myšlenek v oblasti dokumentárního a sociálně specifického divadla.


Hlavní ateliéry

• Metoda úhlů pohledu a textové zdroje dokumentárního divadla, Jana Svobodová
• Světlo jako prostor , Pavel Kotlík
• Zvukový design pro jevištní akci, Ladislav Štěrba a Jan Sedláček


Doplňkový ateliér

• Najdi svůj text, Lise Grimelund-Kjelsen


Lekce zahraničních a domácích expertů

•    Lola Arias: Rekonstrukce života
•    Robert Palmer: Dopad pandemie Covid-19  na uměleckou praxi po celém světě
•    Henk Keizer: Proces tvorby projektů site-specific a social specific
•    Pieter De Buysser: Proč dub nepíše?
•    Ondřej Hrab: Divadlo a sociologie, Historické kořeny sociálně specifického divadla

 

 

Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

EEA Grants 

 

 

Státní fond kultury ČR