Lenka Maierová – Přemýšlení o tmě
koná se v kavárně Plavky
 
přednáška  

PŘEMÝŠLENÍ O TMĚ
… a o světle, o přírodě, o městech a o lidech, kteří v nich žijí

Tma prý zajímá jen ošklivce a šeredy, protože dovede utajit jejich ohyzdnost, říká Krásný princ v pohádce Byl jednou jeden král. Ale je to pravda? Je možné tmu prodávat, jak navrhuje princ Chytrý? Proč je tma důležitá, co nám přináší? Je tma zdravá? A jak je to se světlem, je také zdravé? Jaké by mělo být světlo, aby bylo zdravé? 


Uvedení  
Ke stažení  

Lenka Maierová
Architekt, expert v oblasti osvětlování, zejména vlivu světla na zdraví a zrakový komfort člověka. Řeší mezioborové projekty na poli světelné techniky, chronobiologie a architektury. Absolventka Fakulty architektury ČVUT a doktorského studia na Fakultě stavební ČVUT, s výzkumnou praxí na švýcarské univerzitě EPFL v Lausanne. Od roku 2014 působí v Univerzitním centru energeticky efektivních budov (UCEEB) ČVUT v Praze, kde mimo jiné vede Platformu pro zdravé osvětlování. Současně přednáší na Fakultě stavební ČVUT a Fakultě umění a architektury TUL. Je členem mezinárodní odborné společnosti Daylight Academy a Mezinárodní komise pro osvětlování (CIE).
Zabývá se procesem nevizuálního vnímání světla a jeho vlivu na pravidelné denní rytmy v těle člověka, jako je například střídání spánku a bdění, aktivity a regenerace. Současně se zdravotními aspekty také posuzuje kvalitu světelného prostředí v budovách i mimo ně z pohledu zrakového komfortu. Je jedním z iniciátorů odborné diskuse na téma světelného znečistění a rušivého světla v noci. Ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví sleduje vliv světlené hygieny na kvalitu života dospívajících i seniorů, vyvíjí osvětlovací systémy pro prevenci a podporu léčby afektivních poruch.