All the miracles / Všechny zázraky
Veřejná prezentace Mezinárodní letní školy divadla v sociálním kontextu
 
divadlo  

Veřejná prezentace Letní školy Divadla Archa nabízí unikátní zážitek, který oživí architekturu Archy zcela novým divadelním jazykem mladých tvůrců ze Slovinska, Severní Makedonie, USA, Maďarska, Španělska, Litvy, Portorika, Rumunska, Belgie a Polska a České Republiky.

Patnáct divadelníků, kteří se před začátkem Letní školy nikdy nesetkali, mluví rozličnými jazyky, mají rozdílné zkušenosti, žijí v různých sociálně politických podmínkách, vytvoří sérii malých inscenací, jejichž společným jmenovatelem je silný divadelní jazyk podložený vědomím aktuálních otázek současnosti.

Tématem veřejné prezentace Letní školy se přirozeně stává téma svobody a její křehkosti.


Uvedení  
Ke stažení  

Kredity

Supported by the peoples of Iceland, Liechtenstein and Norway through the EEA Grants.

EEA Grants 

 

 

Státní fond kultury ČR