Řídící orgány divadla

Ředitel divadla

Ing. Ondřej Hrab

Správní rada

Předseda
PhDr. Tomáš Vrba

Místopředseda
Bessel Kok

Členové
Robert Palmer
Ing. Pavla Petrová
MgA. Hana Třeštíková
PhDr. Tomáš Sedláček, Ph.D.

Dozorčí rada

Předseda
JUDr. Lenka Deverová

Členové
Ing. Josef Hanuška
Mgr. Albert Kubišta