Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu proběhne od 22. srpna do 5. září 2021

10. 6. 2021

 

Divadlo Archa dlouhodobě podporuje tvůrce, kteří se prostřednictvím originálního divadelního jazyka vyjadřují k aktuální společenské situaci.
Mezinárodní letní škola je platformou pro experiment a výzkum  v oblasti současného divadla. Letní škola už pátým rokem otevírá zájemcům z celého světa možnost rozšířit a prohloubit svou stávající praxi.
Účastníci Letní školy mají k dispozici všechny prostory Divadla Archa včetně specifického technického vybavení.
Letní škola je určena zájemcům starším 18 let, kteří jsou na cestě za osobitým uměleckým jazykem.
Pracovním jazykem školy je angličtina / čeština.


Cíl Letní školy

Letní škola Divadla Archa podporuje odvahu k samostatné individuální a kolektivní tvorbě a poskytuje účastníkům nástroje k nalezení vlastního uměleckého výrazu.
Letní škola je platformou pro reflexi a předávání zkušeností, znalostí a myšlenek v oblasti dokumentárního a sociálně specifického divadla.


Hlavní ateliéry

• Metoda úhlů pohledu a textové zdroje dokumentárního divadla, Jana Svobodová
• Světlo jako prostor , Pavel Kotlík
• Zvukový design pro jevištní akci, Ladislav Štěrba a Jan Sedláček


Doplňkový ateliér

• Najdi svůj text, Lise Grimelund-Kjelsen


Lekce zahraničních a domácích expertů

•    Lola Arias: Rekonstrukce života
•    Robert Palmer: Dopad pandemie Covid-19  na uměleckou praxi po celém světě
•    Henk Keizer: Proces tvorby projektů site-specific a social specific
•    Pieter De Buysser: Proč dub nepíše?
•    Ondřej Hrab: Divadlo a sociologie, Historické kořeny sociálně specifického divadla


Jak se přihlásit?

Na níže uvedenou e-mailovou adresu pošlete motivační dopis a životopis s fotografií. Vítáme také  vizuální materiály odkazující na vaši dosavadní práci.
summerschool@archatheatre.cz

 
Uzávěrka závazných přihlášek je 4. července 2021.

Více informací