Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla

Mezinárodní letní škola Divadla Archa je platformou pro reflexi a předávání zkušeností, znalostí a myšlenek v oblasti dokumentárního a sociálně specifického divadla. Letní škola podporuje odvahu k samostatné individuální a kolektivní tvorbě a poskytuje účastníkům nástroje k nalezení vlastního uměleckého výrazu. Pracovním jazykem školy je angličtina.
Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022 Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021

Mezinárodní letní škola dokumentárního divadla 2023
25. srpna – 7. září 2023
Divadlo Archa, Praha


Nabízíme:

·      Kreativní mezinárodní prostředí
·      Prostory Divadla Archa pro vaši práci
·      Technické vybavení pro tvorbu
·      Umělecké vedení a zkušenosti mezinárodně uznávaných umělců
·      Profesionální mentoring

Hlavní ateliéry:
·      Jana Svobodová: Textové zdroje a technika Viewpoints v dokumentárním divadle
·      Pavel Kotlík: Světlo jako prostor pro akci
·      Ladislav Štěrba & Jan Sedláček: Zvukový design pro scénu
·      Martin Krupa: Pohyblivý obraz pro jeviště

Doplňkový ateliér:
·      Lise Grimelund-Kjelsen: Hledání textového materiálu
 
Kulatý stůl:
·      Merve Mutafoğlu: Sociálně angažované divadlo v Turecku
 
Exkluzivní přednášky Ondřeje Hraba:
·      Divadlo a sociologie 
·      Historické kořeny sociálně specifického divadla

Struktura letní školy: 
První část školy je věnována práci v ateliérech. Každý z ateliérů má speciální zaměření: Ateliéry: Pohyblivý obraz, Zvukový design, Textové zdroje a technika Viewpoints a Světelný design. Účastníci letní školy budou rozděleni do jednotlivých ateliérů ještě před příjezdem do Divadla Archa.
Druhá část školy je věnována samostatné tvorbě.
Absolventi ateliérů vytvoří tvůrčí skupiny, ve kterých budou dále tvořit s vybavením a v prostorách Divadla Archa. Letní škola bude zakončena jedinečnou premiérou, v níž účastníci představí široké veřejnosti krátká představení, která v tomto procesu vytvoří.  Během tohoto procesu se Divadlo Archa promění v hřiště, kde budou moci umělci volně tvořit.  Účastníci budou mít jedinečnou příležitost přistupovat k Arše netradičním způsobem s využitím jejích pokročilých divadelních nástrojů.  
Vedoucí ateliérů budou v tomto procesu k dispozici pro umělecké konzultace a poskytnou podpůrnou síť pro svobodné experimentování. Kromě tohoto hlavního programu se všichni účastníci budou moci zúčastnit exkluzivních prezentací, doplňkového ateliéru, kulatého stolu a projekcí.

Jak se přihlásit?
Na níže uvedenou e-mailovou adresu zašlete motivační dopis a životopis s fotografií.
Můžete také přiložit obrazové materiály představující vaši dosavadní práci. 

Přihlášky zasílejte na adresu:
summerschool@archatheatre.cz
 
 
Školné: 700 EUR
Poplatek zahrnuje denní praktická cvičení, ateliéry, prezentace, studijní materiály, oběd, občerstvení a vstupenky na doprovodný program v Divadle Archa. Ve výjimečných případech účastníci mohou požádat o slevu na školném.   

Poznámka:
Kapacita účastníků je omezená. 


Kontakt

Merve Mutafoglu – summerschool@archatheatre.cz

 

Ke stažení

Přečtěte si ohlasy od našich absolventů:

Možnost mluvit o umění, společenských změnách, demokracii a naší roli v globálním světě na takové úrovni společně s lidmi z více než deseti různých zemí, z demokracií, nedemokracií, mírových zemí, rozvrácených zemí, válečných zón a dalších mě během těchto dvou týdnů dojala. Dalo to podnět k procesům a změnám, o kterých vím, že budou mít velký význam pro mou další práci. Děkuji všem za vytvoření tohoto prostředí a za to, že jste tak výjimeční!"
Lotta Karlsson, Švédsko/Norsko

"Letní škola Divadla Archa byla pro mě jako pro divadelního tvůrce neuvěřitelnou zkušeností. Během pobytu jsem se cítila plná energie a ocenění a odjela jsem s novými kontakty a nápady, za které jsem moc vděčná. Archa je pro divadelní tvůrce majákem ve tmě a já jsem plná energie, abych mohla využít to, co jsem se naučila o divadle i o sobě. Bylo mi absolutním potěšením se s vámi všemi setkat."
Amanda Doherty, Severní Irsko
 
"V Arše jsem potkala úžasné lidi, kteří mi hodně dali, a to na mnoha různých úrovních. Cítila jsem se viděná a vyslechnutá a dodalo mi to důvěru ve vlastní schopnosti. Potkala jsem lidi, kteří mi poskytli nové pohledy na svět a kteří mě inspirovali a s nimiž sdílím umělecké sympatie a plánuju s nimi spolupracovat."
Lara Well, Lucembursko
 
"Celá zkušenost ovlivnila způsob, jakým přemýšlím o tvůrčím procesu. Nejen že jsem se setkala s působivými talenty a skutečnými řemeslníky, často hluboce oddanými své práci, ale hlavně jsem měla možnost strávit dva krásné týdny se skupinou plnou krásných charakterů. To mělo především vliv na posun perspektivy, v níž se na věci dívám nyní. Že se mám ještě hodně co učit, jak pracovat ve skupině, jak vyjadřovat své pocity, prostě jak dělat věci, jinak."
Ngo Xuan Thang, Česká republika
 
"Bylo opravdu zajímavé pracovat s lidmi s různými znalostmi a z různých prostředí (i politických reálií).  A také experimentovat v oblastech, které mi byly zcela neznámé, například pohyblivý obraz. Dalo mi to širší perspektivu. Přimělo mě to zamyslet se nad tím, proč dělám práci, kterou dělám, proč píšu. Chtěl bych mluvit o skutečných příbězích a pracovat s neherci. Povzbudilo mě to, abych vystoupil ze své komfortní zóny."
Rosa Molina, Norsko