Centrum dokumentárního a sociálně-specifického divadla

Centrum vytváří podmínky pro originální tvorbu v oblasti scénického umění. Centrum propojuje umělce, kteří pomocí divadelní obraznosti míří na aktuální problémy soudobé společnosti. Centrum rozvíjí uměleckou i vzdělávací složku dokumentárního a sociálně specifického divadla. Centrum je součástí mezinárodní sítě soudobého scénického umění.
Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Kůrovec – Amálie Poledníčková a kol. Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2016 / International Summer School 2016 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 Mezinárodní letní škola 2021 | Summer School 2021 What’SAP – Exchange of Social Art Practices What’SAP – Exchange of Social Art Practices What’SAP – Exchange of Social Art Practices Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe

 

Centrum dokumentárního a sociálně-specifického divadla vzniklo v Divadle Archa v roce 2022. Centrum zastřešuje a propojuje dosavadní umělecké a vzdělávácí aktivity Divadla Archa.

„Divadlo Archa otevírá prostor pro rozvoj scénického umění, který se zabývá autentickými zdroji. Typ divadla, jenž odborná veřejnost nazývá dokumentárním nebo sociálně-specifickým, prosazujeme od roku 2003, kdy jsme zahájili dlouholetou práci v uprchlických táborech v České republice. Divadelníci vytvořili v průběhu let způsob práce, který zve skutečné lidi, reprezentanty určité skupiny, do kreativního procesu,“ říká Jana Svobodová, divadelní režisérka a průkopnice dokumentárního divadla v ČR.

 

V současné době se Centrum dokumentárního a sociálně-specifického divadla věnuje těmto projektům:

 

Festival AKCENT

Mezinárodní festival dokumentárního divadla / 16. – 27. listopadu 2022 / Divadlo Archa, Praha

Artists in War

Zesilte hlas umělce – nechte příběh slyšet! 

Divadlem k demokracii

Projekt, jenž odstartoval v lednu 2022 a skončí v říjnu 2023, je zaměřený na propojení divadelní tvorby a demokratického vzdělávání. Je orientovaný na rozhodovací procesy při kolektivní tvůrčí činnosti, schopnost vnímat soudobou tvorbu, toleranci a otevřenost k neznámému.

Sociálně-specifické divadlo v praxi

Odborná metodologická příručka režisérky Jany Svobodové s názvem Sociálně-specifické divadlo v praxi/zapojování neprofesionálů do kreativního procesu vyšla v anglickém jazyce a je také zdarma dostupná on-line.

Mezinárodní letní škola divadla v sociálním kontextu 2022

22. srpna – 4. září 2022, Divadlo Archa, Praha

Ti, kdo mluví sami za sebe

Mezinárodní projekt Divadla Archa propojuje divadelní tvorbu a vzdělávání v oblasti dokumentárního divadla a divadla v sociálním kontextu.

rezidence

Kůrovec

Amálie Poledníčková a kol. / rezidence Archa / premiéra 4. dubna 2022

mezinárodní spolupráce

What’SAP – Exchange of Social Art Practices

Mezinárodní projekt, který se zabývá sociálně-specifickým, dokumentárním nebo komunitním divadlem. / 2021 – 2022

Ti, kdo mluví sami za sebe

Jediný příběh je ten váš / koncept, scénář, režie: Jana Svobodová

VEŘEJNÁ VÝZVA / OPEN CALL: Divadlo Archa hledá performerku do inscenace Ti, kdo mluví sami za sebe

Do úspěšné inscenace Jany Svobodové hledáme performerku se zájmem o dokumentární divadlo, která je ochotná experimentovat a je otevřená ke sdílení svého osobního příběhu. Divadlo Archa s oblibou pracuje jak s profesionály, tak s těmi, kteří mají svá „občanská“ povolání a mají je rádi.
Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe Open Call: Ti, kdo mluví sami za sebe Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol. Ti, kdo mluví sami za sebe – Jana Svobodová a kol.

Ti, kdo mluví sami za sebe

Inscenace je založena na kombinaci osobních autentických příběhů s metaforickou divadelní obrazností. 
Dvanáct performerek vystupuje v pěti scénách, které zažívá divák v otevřeném prostoru Archy. 
Inscenace vznikala na základě série workshopů založených na principu „extrémního naslouchání“.

Více o inscenaci na ► https://www.divadloarcha.cz/cz/projects/detail/38/ti-kdo-mluvi-sami-za-sebe

Ve druhé polovině srpna proběhnou pohovory, příprava textu a v září dílčí zkoušky, 25. září pak zkouška v plném obsazení ve scéně inscenace v Divadle Archa.

První představení v novém obsazení bude uvedeno v Brně, v HaDi vadle dne 18. října 2022.
Další termíny pak v Divadle Archa 10. a 11.11., 14. a 15. 12.

Vzhledem k tomu, že inscenaci hrajeme i v anglické verzi, je podmínkou základní znalost angličtiny.

Přihlašte se zasláním svého motivačního dopisu a životopisu s fotografií do 12. srpna 2022.

Své přihlášky zasílejte produkční projektu Romaně Sekáčové ► romana.sekacova@archatheatre.cz.

Hezký už nikoho nebaví. Film Barbory Johansson o dokumentárním divadle Jany Svobodové.

Režisérka Jana Svobodová hostem pořadu Uchem jehly

Celý pořad najdete v iVysílání České televize ► https://www.ceskatelevize.cz/porady/10314156487-uchem-jehly/322298380010004/

Jana Svobodová

Jana Svobodová je divadelní režisérka a lektorka, umělecká ředitelka festivalu Akcent – mezinárodního festivalu dokumentárního divadla a zakladatelka Mezinárodní letní školy divadla v sociálním kontextu. 

Ve své tvorbě se zaměřuje na inscenace, které propojují profesionální umělce a představitele konkrétních sociálních skupin. Spolupracovala mimo jiné s obyvateli jihoafrických městeček, s romskou komunitou v Čechách, s hip-hopovou komunitou, nebo různými skupinami obyvatel v USA. Od roku 2003 se věnuje tématu cizinců, kteří hledají nový domov v České republice.

Její projekty byly prezentovány na festivalech v České republice i v USA, Japonsku, Jižní Africe, Německu, Rakousku, Polsku, Slovinsku a dalších zemích. Inscenace Obyčejní lidé, kterou režírovala společně s čínskou režisérkou a choreografkou Wen Hui, byla zařazena do hlavního programu Festivalu D’Avignon 2019 a festivalu D’Automne v Paříži 2019.

Spolu s Ondřejem Hrabem se podílí na tvorbě dramaturgické strategie Divadla Archa.

Více na ► http://janasvobodova.art/

Kontakt

Centrum dokumentárního a sociálně-specifického divadla
Divadlo Archa
Na Poříčí 26
110 00  Praha 1
Česká republika


Umělecká vedoucí:
Jana Svobodová
jana.svobodova@divadloarcha.cz

Produkce:
Romana Sekáčová
romana.sekacova@divadloarcha.cz