Hledáme zájemce o divadelní tvorbu, kteří mají vietnamský původ a vůli sdílet své osobní příběhy

15. 10. 2021

Mở cuộc gọi! / Řekni mi to na rovinu!

OPEN CALL / [divadlo]

Divadlo Archa hledá  zájemce o divadelní tvorbu ve věku 16-25 let, kteří mají vietnamský původ a vůli sdílet své osobní příběhy pomocí nástrojů dokumentárního divadla.
Předchozí divadelní zkušenost není nutná.

Vybraní účastníci projdou v sezóně 2021/2022 sérií workshopů zaměřených na práci s videem, zvukem, divadelním svícením, pohybem a textem.
Výsledek tvůrčí práce bude uveden v rámci Youth Art Campu, dále na mezinárodním festivalu dokumentárního divadla AKCENT 2022 v Divadle Archa a na dalších místech v České republice.

Divadelní inscenace je součástí mezinárodního projektu What’SAP – Exchange of Social Art Practices, podpořeným programem Kreativní Evropa. What’SAP je společným projektem Divadla Archa s organizacemi ProProgressione (Maďarsko), Kulturanova (Srbsko) a Compagnie DK-Bel (Francie). Uměleckým garantem a odborným konzultantem projektu za Divadlo Archa je Jana Svobodová.

Tvůrčí proces povede autorka konceptu Hana Kokšalová.

Hana Kokšalová je mladá umělkyně, která studuje v ateliéru Digitální média na Fakultě umění a designu UJEP. Pracuje na pomezí vizuálního a živého performativního umění, většinou rozvíjející nejbližší okolní kontext. Věnuje se realizaci inscenačních projektů s přesahem do performancí, happeningů a intervencí do veřejného prostoru.

Jak se přihlásit?
Máte dotaz nebo vás tato výzva oslovila? Pošlete strukturovaný životopis s fotografií a motivační dopis v max. rozsahu půl strany projektové manažerce projektu Romaně Sekáčové na adresu romana.sekacova@archatheatre.cz

Uzávěrka přihlášek je 14.11.2021


Harmonogram projektu

•    28. listopadu 2021
První informační setkání v Divadle Archa

•    prosinec 2021 až duben 2022
Série víkendových workshopů – přesná data budou upřesněna dle možností účastníků projektu

•    červen 2022
První část práce na divadelní inscenaci

•    červenec 2022
Účast na mezinárodním Youth Art Campu v Maďarsku

•    září 2022
Finální část práce na inscenaci a následná premiéra v Divadle Archa

 

Více o projektu What’SAP – Exchange of Social Art Practices

What’SAP – Exchange of Social Art Practices